Sitemap · Intranet

Bestyrelsen 

Formand
Birgitte Vallin
Rebslagervej 19
9300 Sæby
birgitte@firmaidraet-saeby.dk

Næstformand:
Pernille Vejby
Boelsmindevej 86
9300 Sæby
p_vejby@sol.dk

Kasserer:
Jørn Sørensen
Chr. Rhuusvej 7
9300 Sæby
kasserer@firmaidraet-saeby.dk 

Medlem:
Grethe Nielsen 
E. Billesvej 6
9300 Sæby
hardyoggrethe@gmail.dk

Medlem:
Steffen Strøm
Rebslagervej 19
9300 Sæby
sst@logn.dk